Meny Gå til innhold
13 mars

Årsmøte

Hvor: Solvang Rehabliteringsenter. Welhavens vei 14,3117 Tønsberg Når: (2 t og 45 min )

Cerebral Parese-foreningen Vestfold har årsmøte 13.03.2019

Saksliste:
Åpning ved leder
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av dirigent
Valg av sekretær
Valg av protokollunderskrivere
Valg av tellekorps
Godkjenne årsberetning og revidert budsjett
Budsjett for inneværende år
Arbeidsprogram for kommende periode
Valg av styre
Leder velges for 1 år
Styre konstituerer seg selv på første styremøte etter valget
Valg av delegater til landsmøte ikke i 2019
Valg av revisor
    Orientering angående:  Regionsreform sammenslåing Vestfold/Telemark

Saker til årsmøtet må være styre i hende senest 01.03.19.   Påmelding mat senest 04.03.19.  Gi beskjed angående allergier.
Årsberetning og revidert regnskap legges frem på årsmøtet.
Medlemmer ønskes hjertelig velkomne!
For styret:
Ingrid Lang       Mobil 913 96 317     e-post: i.lang@online.no