Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Velkommen til et innspillsmøte om seniorpolitikk/eldrepolitikk.

Tid: Torsdag den 14. mars kl. 18.00-20.00
Sted: CP-foreningens lokaler, Bergsallen 21, 0854 Oslo
Målgruppe: Godt voksne med CP (55+)
Servering: Pizza 
Påmelding sendes til kristin@cp.no innen mandag den 11. mars.

NB! Værforbehold
Vi prøver å gjennomføre møte på oppsatt dato. Men dersom det viser seg at det blir dårlig føre: snø, is og glatte, så vil møte blir utsatt. Alle påmeldte vil da få beskjed.

Tema for møtet
På landsmøte vil vi legge fram en uttalelse om eldrepolitikk, samt et nytt interessepolitisk program for 2024-2026. I den forbindelse ønsker vi innspill på: Hva er viktige saker for eldre med CP og lignende funksjonsnedsettelser? Hva består utfordringene i? Hvilke eldrepolitiske saker bør CP-foreningen fremme overfor politikere og politiske partier?

Til å ta i mot innspill har vi følgende:
Stine Dybvig, medlem av sentralstyret og leder av den forberedende LM-komiteen for interessepolitiske saker.
Ewy Halseth, medlem av den forberedende LM-komiteen for interessepolitiske saker.
Kristin Benestad, rådgiver i CP-foreningen og sekretær for LM-arbeidet.

Viktig praktisk opplysning: Møtet er åpent for medlemmer i alle fylkeslag. Men dessverre har vi ikke mulig til å dekke overnatting og reisekostnader. Har du ikke anledning til å komme til Oslo, så tar vi veldig gjerne i mot innspillet ditt på epost til post@cp.no