Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Vi inviterer til nye og erfarne tillitsvalgte i fylkene til en opplæringskveld.

Tid: Onsdag den 17. april kl. 18.00-20.00
Sted: Digitalt på Teams
Målgruppe: Nye styremedlemmer og varamedlemmer i fylkesstyrene.
Erfarne er også velkomne.
Påmelding sendes til kristin@cp.no innen mandag den 15. april. 
(Alle deltagere vil få tilsendt lenke til møte på Teams den 16. april)

På møtet vil sekretariatet gi en introduksjon til CP-foreningen, det vil si en gjennomgang av hva CP-foreningen arbeider med og de viktigste prioriteringene for 2024.
I tillegg vil vi gi innføring i godt styrearbeid, de viktigste oppgavene til styret og viktigheten av gode regnskapsrutiner.
Vi tar også veldig gjerne innspill på hva dere i fylkeslagene ønsker at vi skal ta opp på denne samlingen