Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Nettverket for småbarnsforeldre inviterer til nettmøte om barnekoordinatorordningen mandag 12. juni kl.20.30-21.30.

Nettmøtet ledes av likeperson og leder av Nettverket for småbarnsforeldre, Annette Berge.

Kristin Benestad, rådgiver i CP-foreningen, legger fram tall og tilbakemeldinger fra nylig gjennomført spørreundersøkelse til foreldre i CP-foreningen, samt foreløpige tanker om valgkampbudskap. Vi setter av god tid til spørsmål og erfaringsutveksling.

Fram mot kommune- og fylkestingsvalget til høsten har vi valgt å sette søkelys på barnekoordinatorordningen i kommunene. Retten til barnekoordinator ble innført høsten 2022, og målet med ordningen er å hjelpe, støtte og avlaste familier som har barn med funksjonsnedsettelser.

Vi i CP-foreningen har lyst til å lære mer om denne ordningen og stiller blant annet spørsmålene: I hvilken grad har kommunene innført ordningen? I hvilken grad har familier fått en reell forbedring i sin hverdag? Mye tyder på at kommunene fortsatt har et stykke igjen for å kunne gi familier en sårt tiltrengt avlastning. Så hva vil vi formidle til politikerne ved årets valg?

Nettmøtet foregår i Zoom. For lenke, se egen invitasjon i e-post eller Facebook-gruppa "CP-foreningen: Nettverket for småbarnsforeldre". Eller send en e-post til: post@cp.no