Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

I Arendalsuka inviterer CP-foreningen i samarbeid med andre et møte om barnekoordinatorordningen.

Tid: Tirsdag den 15. august kl. 12.45-13.30
Sted: Hjerneteltet, Rådhuskaia i Arendalsuka
Arrangører: CP-foreningen, FFO, FO og HBF

Tittel: Hvordan går det egentlig med barnekoordinatorordningen?

Mer om tema: Vi opplever at mange familier med funksjonshemmede barn ikke får tilstrekkelig oppfølging i kommunene. De savner informasjon om hva slags hjelpetilbud som finnes, hjelp til å finne fram i et byråkratisk system og hjelp til å koordinere tjenester. Dette til tross for at det har skjedd en del lovendringer i det siste. Fra og med høsten 2022 har kommunene en plikt til å samarbeide og samordne tjenester for disse familiene og det nye lovverket inneholder også en rett til barnekoordinator.

På dette møtet vil vi diskutere: Hva er status på implementeringen av barnekoordinator i kommunene? Har det skjedd reelle forbedringer for familier med barn med funksjonsnedsettelser? I hvilken grad prioriterer kommunene dette? Hva har egentlig skjedd i praksis?

Vi legger opp til følgende organisering: Først vil samarbeidsorganisasjonene vise til egne erfaringer og undersøkelser, deretter vi vil legge opp til en politisk debatt blant inviterte politikere.

Oppdatert informasjon om møtet, blant annet om hvem som deltar, finner dere her (link til Arendalsuka sine nettsider)

Møtet vil bli strømmet til alle som er interesserte.

Kontaktperson er: Kristin Benestad, rådgiver i CP-foreningen, epost: kristin@cp.no og telefon: 93062084