Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Velkommen til en opplæringskveld for nye tillitsvalgte i fylkene

Tid: Onsdag den 19. april kl. 19.00-21.00
Sted: Digitalt på Teams.

Målgruppe: Nyvalgte tillitsvalgte i fylkesstyrene. Også erfarne er velkomne! 

Temaer:
- gi en innføring i CP-foreningen som forening, hva vi jobber med og våre viktigste prioriteringer
- gi en innføring i styrearbeid, viktige rutiner og oppgaver.
- gi en innføring i de viktige økonomirutiner.

Innledere: Eva Buschmann (generalsekretær), Ole Kristian Fagersand (økonomirådgiver) og Kristin Benestad (rådgiver)

Innspill?
Fylkeslagene må gjerne komme med innspill til temaer og vi vil sette av god tid til spørsmål.

Påmelding sendes til kristin@cp.no innen søndag 16. april.

Lenke til Teams: Vi sender lenke til de påmeldte til selve møtet på Teams mandag den 17. april.