Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Velkommen til et kurs i likepersonsarbeid i fylkene

Tid: Onsdag den 3.mai kl. 19.00 - 21.00
Sted: Digitalt på Teams
Målgruppe: Ansvarlige for planleggingen og gjennomføring av aktiviteter i fylkeslagene.

Formål med kurset:
- Gi dere en grunnleggende innføring i likepersonsarbeid og rollen som likeperson.
- Gi dere et overblikk over hva som skjer av likepersonsarbeid i CP-foreningen og hva slags rutiner vi har.
- Gi dere en møteplass for erfaringsutveksling på tvers av fylkene. Kanskje kan dere bli inspirert til å prøve ut nye tilbud?
- Gi dere en mulighet til å kunne gi tilbakemelding på om det er noe mer dere trenger hjelp og støtte til fra oss sentralt.

Vi håper at mange har lyst og anledning til å delta, da dette er en viktig del av foreningens opplæringstilbud.

Påmelding sendes på epost til Kristin Benestad, kristin@cp.no
innen 30. april 2023