Meny Gå til innhold

I oktober 2017 deltok CP-foreningen på to høringer i forbindelse med Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Helse- og omsorgskomiteen og Arbeid- og sosialkomiteen fikk presentasjoner av CP-foreningens merknader både skriftlig og muntlig.

Høring i helse-og omsorgskomiteen

CP-foreningen var torsdag 26. oktober på høring i helse- og omsorgskomiteen. CP-foreningen kom med merknader og kommentarer knyttet til regjeringens satsninger innen spesialisert rehabilitering, helsereiser og hjernehelsestrategien.

Generalsekretær Eva Buschmann på høring i Helse- og omsorgsdepartementet 26. oktober. Foto: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN

Generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann, var på plass i helse-og omsorgskomiteens høringsrunde torsdag ettermiddag. Med seg hadde hun CP-foreningens merknader til departementets forslag til Statsbudsjett for 2018. I løpet av en fem minutter lang presentasjon for komiteen la hun frem følgende:

 

  • Spesialisert rehabilitering

 CP-foreningen ber komiteen om:

  1. Å foreta en gjennomgang av bemanningen i habiliteringstjenestene for barn og voksne, med sikte på tilstrekkelig tverrfaglighet, kompetanse og ressurser for å imøtekomme behovene til gruppen med tidlig ervervet og medfødte tilstander.
  2. Etterlyse hvordan utvikling av nasjonale kunnskapsbaserte faglige retningslinjer kan styrke rehabiliteringsforløp for samme pasientgruppe som i punktet over.

 

  • Helsereiser

CP-foreningen ber komiteen om:

  1. Å foreslå at behandlingsreiser åpnes for nye diagnosegrupper.

 

  • Hjernehelsestrategien

CP-foreningen ber i et felles forslag med Norsk Parkinsonforbund, Norsk Epilepsiforbund og MS-forbundet komiteen om:

  1. At regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2018 informerer Stortinget om hvilke tiltak regjerningen vil iverksette for at Hjernehelsestrategiens mål skal nås.
  2. At tilskuddet til brukerorganisasjoner på nevroområdet styrkes med 0,8 millioner