Meny Gå til innhold

Sentralstyret

Sentralstyret er det høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Sentralstyret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Alle er valgt av landsmøtet. Landsmøtet velger også minst to varamedlemmer i rekkefølge.

SENTRALSTYRET: Fra venstre Kristin Gjærde, Tor Helge Gundersen, Nina Neby Hansen, Ken Gøran Skal og Laila Pedersen. Foran: Marte Broderstad Sandvik og Anne Nystuen. FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK

Funksjonshemmede og foreldre/foresatte til funksjonshemmede skal til enhver tid utgjøre flertallet i styret.  Det skal alltid sitte minst en voksen med CP eller lignende nevrologisk diagnose og minst en forelder som har barn med CP eller lignende nevrologisk diagnose i styret.

Landsmøtet 2016 valgte følgende sentralstyre:

  • Tor Helge Gundersen, leder
  • Kristin Gjærde, sentralstyremedlem
  • Anne Nystuen, sentralstyremedlem
  • Ken Gøran Skar, sentralstyremedlem
  • Laila Pedersen, sentralstyremedlem
  • Marte Broderstad Sandvik, 1. varamedlem