Meny Gå til innhold

Landsmøtet

Landsmøtet er CP-foreningens øverste myndighet og avholdes annet hvert år på ulike steder i landet. I 2018 avholder CP-foreningen sitt landsmøte i Trondheim.

LANDSMØTET 2016: I 2016 ble landsmøtet holdt på Sundvolden i Buskerud. Her under en avstemning. Foto: SILJE HERBRO LANDSVERK

Landsmøtet består av delegater valgt av fylkesavdelingene, og er CP-foreningens høyeste organ.

Ordinært landsmøte avholdes hvert annet år, innen utgangen av juni måned i landsmøte-året. 

Sentralstyret fastsetter sted og tid for landsmøtet og sender innkalling til fylkesavdelingene med minst fire måneders varsel.

Hvem kan delta?

Alle fylkesavdelinger kan sende delegater til landsmøtet, ut fra medlemstall per 31.12. foregående år:

Inntil 200 medlemmer: 2 delegater
201 - 300 medlemmer: 3 delegater
301 - 500 medlemmer: 4 delegater
501 - 700 medlemmer: 5 delegater
701 - og flere medlemmer: 6 delegater

Fylkesavdelinger og CPU kan også sende observatører til landsmøtet.


Landsmøtet i 2018

Landsmøte i 2018 skal arrangeres i Trondheim den 2.og 3.juni.
Planleggingen er i gang og du kan lese mer her


Landsmøtet i 2016

Landsmøtet i 2016 ble avholdt på Sundvolden hotell i Buskerud den 11. og 12. juni.
Landsmøtet gjorde en rekke vedtak, både interessepolitiske og organisatoriske;

Alle barn har rett til et tilpasset skoletilbud
Vi krever økt satsning på varig lønnstilskudd!
CP-diagnosen krever spesialister!
Økt fokus på psykisk helse og CP

CP-foreningens program 2016-2018

Vedtekter
Retningslinjer for regnskap og revisjon
Forslag oversendt sentralstyret
Regnskap 2015 med korrigert note

Årsberetning 2014 

Årsberetning 2015


Protokollen (signert) fra landsmøtet i 2016 kan du lese her
Ønsker du protokoller fra tidligere år, så er det bare å kontakte oss