Meny Gå til innhold

Faste aktiviteter i fylkesavdelingene

Som medlem får du mange tilbud om kurs, arrangementer og aktiviteter. Vi kan tilby ulike aktiviteter som er tilpasset deg og din familie. Ved å delta aktivt har du mulighet til å møte andre og bli kjent med andre som er i «samme situasjon» og dele felles erfaringer.

På denne siden finner du en oversikt over hva som skjer i fylkesavdelingene av faste aktiviteter i 2017.

I tillegg bør du følge med på arrangementkalenderen, fordi fylkesavdelingene også arrangerer temamøter, helgesamlinger, turer og ulike sosiale sammenkomster.

 

Ulike aktivitets- og mestringstilbud

Sabeltanngym

Sabeltanngymmen er et mestrings- og aktivitetstilbud for barn.

Lek og moro er i fokus og aktivitetene er tilrettelagt slik at barna kan oppleve mestring uansett funksjonsnivå.
Sabeltanngymmen er også en viktig møteplass for foreldre, fordi de får mulighet til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer med hverandre.
Sabeltanngymmen er i hovedsak en foreldredreven aktivitet, men flere steder rundt om i landet samarbeides det med fysioterapeuter og andre fagfolk.

 

Oslo og Akershus

Sabeltanngym

 • For hvem: Barn med CP opptil 10 år og deres foreldre.
 • Når: Hver søndag fra kl. 16.00–17.30
 • Hvor: Haslehallen, 2.etg, Haslevangen 35, Oslo

Kontaktperson: Øyvind Soleng oyvisol@gmail.com / 93407750

 

Møre og Romsdal

Sabeltanngym

 • For hvem: Barn med CP mellom 2 og 10 år og deres foreldre.
 • Når: kl. 13–15,  22. januar, 5. februar, 19. februar, 19. mars, 2. april, 23. april, 14. mai, 11. juni 2017.
 • Hvor: Nordlandet ungdomsskole i Kristiansund dersom ikke annet opplyses. 

Kontaktperson: Ken Gøran Skar, kengskar@hotmail.com / 95216367

 

Trøndelag

Sabeltanngym

 • For hvem: Barn med CP mellom 3–8 år.
 • Når: Tirsdager 17.30–18.30. Vårsemester og høstsemester.
 • Følg med på nettsidene til Trøndelag når det er trening.
 • Hvor: Nardo skole, Trondheim.

Kontaktperson: Lise Løkkeberg, liseloekkeberg@hotmail.com/ 90147929

 

CP-super gym

 • For hvem: Barn med CP mellom 9 og ca. 14 år.
 • Når: Tirsdager 18.30–19.30 i både vårsemesteret og i høstsemesteret.
 • Følg med på nettsidene til Trøndelag på når det er trening.
 • Hvor: Nardo skole, Trondheim.

Kontaktperson: Lise Løkkeberg, liseloekkeberg@hotmail.com / 90147929

 

Troms

Aktivitetsklubben

 • For hvem: barn og unge med deres familier (fokus på hobbyaktiviteter og sosialt samvær)
 • Når: Ca én gang i måneden fra kl. 17.30–19.00
 • Hvor: Kvaløysletta bydelshus (junior/ungdomsklubben) fra kl. 17.30 til ca 19.00. Påmelding er via FB-siden til Troms

Kontaktperson: Lisbeth Zachariassen, liszac@online.no / 92015811

 

Svømmetilbud/terapibading

Det finnes ulike svømme- og badetilbud i oppvarmede terapibasseng rundt om i landet.

Vann har helt spesielle egenskaper som kan gi mange med funksjonsnedsettelser både frihet og ferdigheter som de ikke opplever på land.

I tillegg til mestringsfølelse og mulighet til å utøve fysisk aktivitet, kan godt temperert vann virke beroligende og ha en god effekt på kropp og sjel.

 

Oslo og Akershus

Bassengtilbud for voksne

 • For hvem: voksne med CP
 • Når: kl. 11.00–12.00 annenhver lørdag. Følg med i aktivitetskalenderen og på våre Facebook-sider
 • Hvor: Haukåsen skole, Doktor Dedichens vei 20, 0675 Oslo

Kontaktperson: Ho-Hsing Yu, hhfy@online.no

 

Bassengtilbud for barn

 • For hvem: barn med CP mellom 2 og 10 år og deres foreldre.
 • Når: kl. 12.00–13.00 annenhver lørdag. Følg med i aktivitetskalenderen og på våre Facebook-sider
 • Hvor: Haukåsen skole, Doktor Dedichens vei 20, 0675 Oslo

Kontaktperson: Ho-Hsing Yu, hhfy@online.no 

 

Hordaland og Sogn og Fjordane

Terapibading

 • For hvem: Personer med CP i alle aldre (barn må være i følge med foreldre)
 • Når: Hver tirsdag kl. 18.00–20.00 (i perioden fra januar til mai og fra september til desember)
 • Hvor: Terapibassenget på Revmatologisk avdeling, Haukeland Sykehus, Bergen

Kontaktperson: Bente Heggø Olsen, bente.heggo.olsen@gmail.com / 91150011

 

Trøndelag

Terapibading (Fribading)

 • For hvem: Personer med CP i alle aldre (barn må være i følge med foreldre)
 • Når: Onsdag kl. 17.00–19.00.
 • Følg med nettsidene til Trøndelag på når det er bading.
 • Hvor: Trondsletten Habiliteringssenter, Trondheim

Kontaktperson: Lise Løkkeberg, liseloekkeberg@hotmail.com / 90147929

 

Ulike samtale- og gruppetilbud

Foreldregrupper

Foreldregrupper er organiserte treff mellom foreldre til barn som har CP. Som oftest er de organisert som samtalegrupper, men felles aktiviteter kan også være utgangspunktet for treffene.

Treffene gir foreldrene mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer. Eksempler på samtaletemaer kan være ulike behandlingstilbud, skolesituasjon, avlastning- og støttemuligheter, fritidsaktiviteter, hjelpemidler og så videre.

 

Hedmark og Oppland

Foreldretreff

 • For hvem: Foreldre til barn med CP
 • Når: Ca. ni ganger i året, se informasjon på nettsidene til Hedmark og Oppland
 • Hvor: Cafe Stift, Kulturhuset Banken i Lillehammer

Kontaktperson: Katrin Austnes, katrinaustnes@hotmail.com / 92094960

 

Telemark

CP-mums

 • For hvem: Mødre til barn med CP
 • Når: ca. fem ganger i året
 • Hvor: På kafeer og hjemme hos deltagere

Kontaktperson: Marianne Ødegården Vindfjell, marianne_vindfjell@hotmail.no / 41221895

 

Rogaland

CP-mums

 • For hvem: Mødre til barn med CP
 • Når: Hver måned 
 • Hvor: Stort sett i Sandnes

Kontaktperson: Irene Hovland, irene.hovland@ikm.no / 98850450

 

Trøndelag

CP-mums for mødre med barn under 18 år

 • Når: Ca. fire ganger i året
 • Hvor: Trondheim

Kontaktperson: Lise Løkkeberg, liseloekkeberg@hotmail.com / 90147929

 

CP-mums for mødre med barn over 18 år

 • Når: ca. fire ganger i året
 • Hvor: Trondheim

Kontaktperson: Reidun Årdal, mor-rona@online.no / 99552769

 

Ungdomsgrupper

Ungdomsgruppene er organiserte treff mellom ungdom som har CP.

Treffene gir ungdommen en mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer.

Noen ganger er treffene organisert med utgangspunkt i samtaler rundt temaer som ungdom er opptatt av, mens andre ganger møtes ungdommene for å gjøre felles aktiviteter og sosialt samvær. Bowling, kino og pizza er populære aktiviteter.

 

Oslo og Akershus

CP-klubben

 • For hvem: For ungdom mellom 10 og 20 år
 • Når: En gang i måneden fra klokken 17.30-19.30. Følg med på aktivitetskalenderen og på Facebook for neste treff. 
 • Hvor: Berg gård, Bergsalleen 21, 0854 Oslo

Kontaktperson: Inger-Lise Nygaard:  ilnyga@gmail.com / 95 16 39 31

 

Rogaland

Ungdomsgruppe

 • Kino og Pizza, sosialt samvær og erfaringsutveksling
 • For hvem: Ungdommer med CP mellom 10 og 18 år
 • Når: Hver måned
 • Hvor: I Sandnes eller Stavanger

Kontaktperson: Cathrine Weiseth, caty-h@online.no / 90540136

 

Trøndelag

Ungdomsgruppe

 • Ulike aktiviteter som bowling, bilbanerace og kino. Aktivitetene avsluttes med noe å spise. Under aktivitetene og bespisningen deler ungdommene erfaringer og har sosialt samvær.
 • For hvem: Ungdom med CP fra 13–18 år
 • Når: Ca. fem ganger i året.
 • Hvor: Ulike steder i Trondheim

Kontaktperson: Lise Løkkeberg, liseloekkeberg@hotmail.com / 90147929

Denne gruppa har også en årlig weekendtur til Åre i Sverige.

 

Voksengrupper/seniorgrupper

Voksengruppene er organiserte treff mellom voksne som har CP.

Noen ganger er treffene organisert som samtalegrupper, andre ganger med utgangspunkt i felles aktiviteter eller rene sosiale sammenkomster.

Treffene gir voksne med CP mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer. Eksempler på samtaletemaer kan være familie, samliv, arbeid, helse, livspåfyll og så videre.

 

Oslo og Akershus

Voksengruppe

 • For hvem: Voksne med CP
 • Når: En gang i måneden fra kl 19.00–21.30. Se aktivitetskalenderen  og Facebook for neste treff.
 • Hvor: Berg gård, Bergsalleen 21, 0854 Oslo

Kontaktperson: Ewy Halseth  ewy@halseth.no / 90 18 78 47

 

Rogaland

Voksengruppe

 • For hvem: Voksne med CP
 • Når: Cirka en gang i måneden
 • Hvor: Gandsfjord seniorsenter, Sandnes

Kontaktperson: Ivar Samnøy, i.s@getmail.no / 45612445

 

Møre og Romsdal

Seniortreff

 • For hvem: Godt voksne med CP
 • Når: Datoer er ikke fastsatt,
 • Hvor: Haug boliger, Ålesund

Kontaktperson: Frode Dyrkorn, fdyrkorn@online.no / 99551105

 

Trøndelag

Ung/voksengruppe

 • Ulike aktiviteter som kino, restaurantbesøk og bowling med sosialt samvær og erfaringsutveksling
 • For hvem: Unge voksne med CP fra 18–35 år
 • Når: Ca. fem ganger i året.
 • Hvor: Ulike steder i Trondheim

Kontaktpersoner: Eva Ingunn Buseth, evaingunn@gmail.com / 93856684 og Lennart Sølsnes Røsten, lennart_rosten@hotmail.com / 48191417

Denne gruppa har også sommer- og juleavslutninger på Egon-tårnet.