Meny Gå til innhold

Her vil vi samle videopptak og intervjuer som gjøres i forbindelse med nettmøtene.

Nettmøte om boligtilpasning 16.03.21

Cathrine Hagby og Gro Marie Lindahl fra NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken snakker om muligheter og regelverk rundt tilskudd til boligtilpasning i regi av NAV. De forklarer også forskjellen på tilskudd fra NAV, og tilskudd som hver enkelt kommune har muligheten til å gi sine innbyggere.

Du kan laste ned presentasjonen deres her.

Nettmøte om hjelpemidler til små barn 09.03.21

Berit Marie Olsen og Heidi Gjestvang, rådgivere fra NAV Hjelpemiddelsentral, snakker om hjelpemidler og tilrettelegging, og hvilke muligheter som finnes for barn med cerebral parese. De gir en kort innføring i hjelpemiddelsystemet, og hvordan rollefordelingen er i hele prosessen med hjelpemiddelformidling. Berit Marie utdyper rundt ASK-hjelpemidler og oppfølging av de hjelpemidlene, mens Heidi vil snakker om bevegelseshjelpemidler til barn.

 

Nettmøte om intensiv trening for små barn med CP 23.02.21

Kari Hapnes, habiliteringspedagog og leder ved PTØ, snakker om intensiv trening for de minste barna med cerebral parese. Hun snakker om hva intensiv trening er, og hva det innebærer. Kari brenner for at trening skal være lystbetont og gøy, og kommer med tips og triks til hvordan små, hverdagslige aktiviteter kan ha stor betydning for barnets utvikling.

Filmen Kari viser til helt i starten av opptaket kan du se her.

 

Nettmøte om søsken til barn med funksjonsnedsettelse 16.02.21

Jan Tøssebro, professor i sosialt arbeid, har forsket på oppvekst med funksjonshemming, og snakker om det å være søsken til barn med funksjonsnedsettelser.


Nettmøte om psykisk helse 09.02.21

Psykolog Inna Ulrike Ødegård, som også er mamma til en gutt med CP, snakker om ensomhet, vanskelige følelser og psykisk helse. Hun snakker blant annet om toleransevinduet, og gir konkrete tips knyttet til kommunikasjon i nære relasjoner.

 

Nettmøte om kognisjon hos barn med CP 02.02.21

Psykologspesialist Kristine Stadskleiv forteller om kognisjon og ulike kognitive vansker barn med CP kan ha. Hun kommer også inn på kognitiv utredning og oppfølging.

 

 

Nettmøte om smerter hos barn med CP 26.01.21

Overlege og seksjonsleder for nevrohabiliteringen for barn ved Oslo universitetssykehus, Kjersti Ramstad, forteller om smerter, og hva som kan føre til smerter hos personer med CP. 

 

Nettmøte om stress og søvn 08.12.20

Barnesykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, Tone Emilie Spinnangr, forteller om Stine Sofie Foreldrepakke og Foreldresupport.

 

Nettmøte om rettigheter for småbarnsforeldre 01.12.20

Atle Larsen, juridisk rådgiver i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) går gjennom rettigheter for småbarnsforeldre. Du kan også laste ned presentasjonen til Atle her.

 

 

Nettmøte om barns rett til logoped 24.11.20

Line K. Avers, logoped og daglig leder ved Barnas språksenter, forteller om barns rettigheter knyttet til logopedisk behandling. Hun kommer også inn på hvordan logopedene ved Barnas språksenter jobber.

 

Nettmøte om BPA for barn 27.10.20

Her kan du se innledningen til småbarnspappa og BPA-rådgiver Kim Bergin.