Meny Gå til innhold

Digital småbarnsgruppe

Har du barn med cerebral parese i aldersgruppen 0-8 år? Da er du hjertelig velkommen i CP-foreningens digitale småbarnsgruppe.

Formålet med den digitale småbarnsgruppa er å møte andre foreldre i samme situasjon, få informasjon, råd, tips og støtte.


Nettmøter

CP-foreningen inviterer til lukkede nettmøter hvor kun medlemmer av gruppa kan delta. Vi har valgt å lukke møtet for at foreldre trygt skal kunne snakke sammen, bli kjent med hverandre og spørre om det de lurer på.

Nettmøtene ledes av rådgivere i CP-foreningen Anita Hanken og Charlotte Åsland Larsen. Fra høsten 2021 vil også småbarnsmamma og pilotdeltaker i småbarnsgruppen, Annette Berge, være med som møteleder. Annette er også likeperson i CP-foreningen.

Vi inviterer gjester for å snakke om ulike tema som er aktuelle for småbarnsforeldre. Det vil være mulig å stille spørsmål direkte til fagpersoner, eller man kan også sende inn spørsmål på forhånd hvis man foretrekker det.

Dersom man ikke ønsker at navnet skal leses opp sammen med spørsmålet, kan man gi beskjed om det. Send til anita@cp.no og charlotte@cp.no.

Det blir gjort opptak av de aller fleste møtene. Dette avklares og informeres om i forkant. Ingen møtedeltakere vil være synlige på disse opptakene. Mange av temaene vi tar opp kan være av interesse for andre alders- og diagnosegrupper, og det er flott om flere kan ha nytte av det vi lager!


Her blir opptakene publisert


Det er lov å komme med innspill til tema og gjester for nettmøtene. Ta kontakt med anita@cp.no og charlotte@cp.no.


Hvorfor en egen småbarnsgruppe?

Høsten 2020 er CP-foreningen tildelt midler til å opprette en digital småbarnsgruppe. Midlene er en del av regjeringens bevilgning til frivillige organisasjoner som vil sette i gang tiltak for å redusere negative konsekvenser av koronapandemien. Stiftelsen Dam har stått for søknadsbehandling og tildeling.

Etter å ha avlyst nesten alle våre arrangementer i 2020, tenkte vi på foreldre til barn som nylig har fått CP-diagnosen. De som er uten etablerte nettverk, og som har et stort informasjonsbehov de første årene. Hvordan skulle vi nå dem når alle fysiske møter var avlyst? Vi måtte tenke nytt, og vi måtte gjøre det fort. Ettersom vi allerede hadde arrangert åpne digitale nettmøter, fant vi ut at dette kunne være en måte å nå ut til småbarnsforeldre. Vi visste at de trengte en møteplass hvor de kunne finne hverandre, og få svar på det de lurte på.

«Digital barselgruppe» kalte vi prosjektet. Men etter å ha tenkt oss om, fant vi ut at navnet kunne misforstås. Vi ville jo ha med pappaene også! Og vi ville ha med aldersgruppen helt opp til seks år. Derfor endret vi navnet til «Digital småbarnsgruppe».

Prosjektperioden ble avsluttet i august 2021, men vi jobber for å videreføre "Digital småbarnsgruppe" som et fast medlemstilbud.

 

Bli med i småbarnsgruppa

For å være med i småbarnsgruppa må du ha betalt medlemskontingent i CP-foreningen.

Du kan enkelt melde deg inn her.

Av personvernhensyn vil vi ikke registrere medlemmer av den digitale barselgruppa på annen måte enn at de fins i vårt medlemssystem. Medlemssystemet gjør det mulig for oss å kontrollere at alle i gruppa har barn i riktig aldersgruppe. CP-foreningen har også opprettet en lukket Facebok-gruppe som heter «CP-foreningen: Digital småbarnsgruppe». Send oss gjerne en forespørsel!

Her vil vi legge ut informasjon om nettmøter, og det er fritt fram for medlemmer å skrive innlegg, stille spørsmål og diskutere med hverandre.

CP-foreningen håper mange foreldre og barn vil finne hverandre gjennom den digitale småbarnsgruppa! Mens vi venter på at pandemien skal gå over, kan vi likevel møte hverandre her. Og når det igjen blir trygt å møtes fysisk, kan vi love at vi har mange møteplasser og arrangementer å by på. Og som vi gleder oss til å se dere, både digitalt og fysisk!