Meny Gå til innhold

På denne siden finner du informasjon om rettigheter og støtteordninger.

Omsorgsdager

Antall omsorgsdager dobles fra 1. januar 2021

Det er bestemt at de fleste tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2021 på grunn av koronaviruset.

Dette gjelder til 31. desember 2021:

  • Antall omsorgsdager dobles
  • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
  • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:

  • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
  • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernhensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

 

Her kan du lese mer om omsorgspenger: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

 

AAP

Regjeringen har innført en midlertidig forlengelse av stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger på seks måneder. Her gis det unntak fra pålagte aktivitetsplikter i perioden med stønad i kapittel 5.

 

Sykepenger

Alle som er borte fra arbeid på grunn av covid-19, eller mistanke om dette, kan ha rett på sykepenger. Arbeidsgiver betaler for de tre første dagene med koronarelatert fravær, hvoretter folketrygden/Nav betaler sykelønn. Det er ikke blitt gjort noen endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger, som er 52 uker. 

 

Dagpenger for deg som er permittert

Endringer i dagpenge- og permitteringsgrunnlaget trådte i kraft 20. mars 2020. Hvis du er permittert, må du være registrert som arbeidssøker for å ha rett på dagpenger. Du må sende meldekort hver 14. dag.

Du vil få full lønn for de første 20 dagene du er permittert. Etter dette vil du kunne få 80 prosent av dagpengegrunnlaget ditt under 3G (299 574 kroner). Og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget ditt mellom 3G og 6G (599 148 kroner). 

Perioden du kan få dagpenger som permittert er utvidet fra 26 til 52 uker. Den 11. januar 2021 har regjeringen bestemt at bedrifter som når permitteringsperioden på 52 uker i løpet av våren nå får muligheten til å ha arbeidstakerne permitterte fram til 1. juli 2021.

Mottar du dagpenger som permittert i dag, blir perioden automatisk forlenget. Du kan lese mer om dette her: https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

 

Økonomisk sosialhjelp

Koronasituasjonen kan føre til at flere får økonomiske problemer. Da kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp. Alle kan søke om sosialhjelp og få søknaden vurdert av Nav. I mange kommuner kan du nå levere søknad elektronisk. På grunn av koronasituasjonen har Nav lempet på noen av de strenge vilkårene som gjelder for å få støtte. For eksempel stilles ikke krav til at du må fylle vilkår og krav som du ikke kan følge opp på grunn av koronasituasjonen, men Nav kan allikevel gi deg råd og veiledning per telefon