Meny Gå til innhold

I slutten av september 2021 nærmer Norge seg en vaksinasjonsdekning på nesten 90 prosent blant personer over 18 år. Her kan du finne informasjon om bivirkninger.

Nye nasjonale regler for fullvaksinerte

Er du beskyttet eller ubeskyttet?

Du defineres som "beskyttet" dersom du:

  • er fullvaksinert. Se definisjon under.
  • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
  • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Bivirkninger av vaksinen

CP-foreningen har fått henvendelser fra medlemmer som ønsker mer informasjon om bivirkninger av vaksinen. Vi har derfor spurt lege Jacob Dag Berild ved Avdeling for smittevern og vaksine hos Folkehelseinstiuttet om dette.

- Jeg forstår godt at man kan være engstelig for bivirkninger av vaksinen. Disse vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til fra for eksempel influensavaksinen. Likevel var det for de fleste snakk om forbigående, og for de aller fleste, milde/moderate symptomer. De vanligste rapporterte bivirkningene var smerte og hevelse på injeksjonsstedet, og generelle symptomer som tretthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger og feber, sier han.

Et mindre antall vaksinerte kan likevel få mer.

- Fra de kliniske studiene fikk et par prosent av de vaksinerte mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Det er også noen rapporter på at litt flere enn vanlig får alvorlig straks-allergiske reaksjoner, men dette er fortsatt meget sjeldent, og vaksinasjonsstedene skal ha gode rutiner for å håndtere dette. Selv om vi ser at disse vaksinene gir mer bivirkninger enn det man er vant til, så vurderer vi at fordelene ved vaksinering er større enn de mulige ulempene, sier han til CP-foreningen.

Man vil bli kontaktet av fastlegen eller kommunen når det er tid for vaksinasjon.

- Jeg vil anbefale at man følger med på sin kommunes nettside for detaljer, sier Berild.

 

CP-foreningen har også spurt barnelege og leder av CP-registeret i Norge Guro L. Andersen om bivirkninger av coronavaksinasjon.

- Generelt må vi vel si at vaksiner tåles bedre enn selve sykdommen. Er det personer som vanligvis får influensavaksine og tåler den, bør de få coronavaksinen. Det viktigste er nok å være i dialog med den legen som kjenner pasienten best, hablege eller fastlege, sier hun.

 

Ukentlige bivirkningsrapporter

Statens legemiddelverk kommer med oppdatert bivirkningsrapport hver torsdag her: https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/bivirkningsovervaking-av-koronavaksiner#hvorfor-overv%C3%A5kes-vaksinebivirkninger?---

 

Legemiddelverket har også nylig etablert en ekspertgruppe som skal gå gjennom 102 meldte dødsfall hos skrøpelige eldre etter koronavaksinering, og konklusjonen er ventet før påske.