Meny Gå til innhold

Vaksineringen er i gang rundt om i hele landet, selv om Norge foreløpig har fått færre doser enn forespeilet. Her kan du lese om hvilken prioriteringsgruppe personer med CP er i, og finne informasjon om bivirkninger.

Nye nasjonale regler for fullvaksinerte

Er du beskyttet eller ubeskyttet?

Du defineres som "beskyttet" dersom du:

 • er fullvaksinert. Se definisjon under.
 • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Du er fullvaksinert når du har:

 • fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

 

Unntak fra anbefalinger for vaksinerte

Innenlandsreise

Er du beskyttet, kan dra på reiser innenlands i Norge. Du må likevel følge de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

 

Private samlinger og sosial kontakt i private hjem

 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør holde minst én meters avstand til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan regnes som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.

Ute i det offentlige rom (inkludert offentlig transport), er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall på arrangementer, håndhygiene, og bruk av munnbind.

Hvis du bor i en kommune som har lokale regler om hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til de reglene.

 

Unntak fra regler for vaksinerte

Unntak fra smittekarantene

Dersom du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra én uke etter siste dose.

Har du bare fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger du ikke gå i smittekarantenen, dersom du tester deg mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten med en smittet person. Du må ikke være i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt må du i isolasjon.

For å få unntaket, kreves det dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

 

Unntak fra ventekarantene

Du får unntak fra ventekarantene når det er over tre uker siden du fikk første dose av koronavaksinen. Du trenger heller ikke å gå i ventekarantene dersom husstandsmedlemmet som er i smittekarantene har fått første dose av koronavaksinen for over tre uker siden.

For å få unntaket, kreves det dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

 

Unntak fra karantenehotell

Du kan ta reisekarantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis du på grensen kan dokumentere på helsenorge.no at du er beskyttet. Det er politiet på grensen som sjekker den digitale informasjonen.

Selv om du er unntatt karantenehotell, må du likevel følge alle andre regler for innreise til Norge.

 

Forkortet reisekarantene

Personer som er beskyttet vil ved negativ test, som er tatt tre døgn etter innreise, kunne avslutte reisekarantenen. Statusen som beskyttet, må du kunne dokumentere på helsenorge.no.

Kilde: www.helsenorge.no

 

Vaksinasjon av personer med CP 18-64 år

Basert på en kombinasjon av diagnosekode og alvorlighetsgrad/funksjonsnivå, vil FHI anbefale følgende personer med CP for vaksinasjon i prioriteringsgruppe 4:

 

Én av disse ICD-10 diagnosekodene:

 • G80.0 Spastisk kvadriplegisk cerebral parese
 • G80.1 Spastisk diplegisk cerebral parese
 • G80.2 Spastisk hemiplegisk cerebral parese
 • G80.3 Dyskinetisk cerebral parese
 • G80.4 Ataktisk cerebral parese

og

Alvorlighetsgrad III-V i henhold til GMFCS (Gross Motor Function Classification System).

 

Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på FHI sin nettside: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Vaksinasjon av personer med CP under 18 år

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Regjeringen sa på en pressekonferanse den 1. september at 12-15-åringer nå  skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose.

Det er fortsatt åpent for fullvaksinering av barn og ungdom i alderen 12-17 med høy risiko for alvorlig sykdom. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper (i utgangspunktet gjelder listen for voksne, red.amn.):

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Dette betyr at barn og ungdom fra og med 12 år med cerebral parese kan vaksineres, på lik linje som personer fra og med 18 år med cerebral parese.

Vaksinering av pårørende til barn med risikotilstander så skal stort sett alle voksne personer i Norge ha fått tilbud om 1. dose med vaksine, og 2. dose tilbys så fort det er mulig.

 

Bivirkninger av vaksinen

CP-foreningen har fått henvendelser fra medlemmer som ønsker mer informasjon om bivirkninger av vaksinen. Vi har derfor spurt lege Jacob Dag Berild ved Avdeling for smittevern og vaksine hos Folkehelseinstiuttet om dette.

- Jeg forstår godt at man kan være engstelig for bivirkninger av vaksinen. Disse vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til fra for eksempel influensavaksinen. Likevel var det for de fleste snakk om forbigående, og for de aller fleste, milde/moderate symptomer. De vanligste rapporterte bivirkningene var smerte og hevelse på injeksjonsstedet, og generelle symptomer som tretthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger og feber, sier han.

Et mindre antall vaksinerte kan likevel få mer.

- Fra de kliniske studiene fikk et par prosent av de vaksinerte mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Det er også noen rapporter på at litt flere enn vanlig får alvorlig straks-allergiske reaksjoner, men dette er fortsatt meget sjeldent, og vaksinasjonsstedene skal ha gode rutiner for å håndtere dette. Selv om vi ser at disse vaksinene gir mer bivirkninger enn det man er vant til, så vurderer vi at fordelene ved vaksinering er større enn de mulige ulempene, sier han til CP-foreningen.

Man vil bli kontaktet av fastlegen eller kommunen når det er tid for vaksinasjon.

- Jeg vil anbefale at man følger med på sin kommunes nettside for detaljer, sier Berild.

 

CP-foreningen har også spurt barnelege og leder av CP-registeret i Norge Guro L. Andersen om bivirkninger av coronavaksinasjon.

- Generelt må vi vel si at vaksiner tåles bedre enn selve sykdommen. Er det personer som vanligvis får influensavaksine og tåler den, bør de få coronavaksinen. Det viktigste er nok å være i dialog med den legen som kjenner pasienten best, hablege eller fastlege, sier hun.

 

Ukentlige bivirkningsrapporter

Statens legemiddelverk kommer med oppdatert bivirkningsrapport hver torsdag her: https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/bivirkningsovervaking-av-koronavaksiner#hvorfor-overv%C3%A5kes-vaksinebivirkninger?---

 

Legemiddelverket har også nylig etablert en ekspertgruppe som skal gå gjennom 102 meldte dødsfall hos skrøpelige eldre etter koronavaksinering, og konklusjonen er ventet før påske.