Meny Gå til innhold

Etter sommerens feriereiser ser vi nå en stigende smittetrend både i Norge og resten av verden. Folkehelseinstituttet endrer sine reiseråd fortløpende.

Har du eller dine nærmeste vært på utenlandsreise i sommer, må dere være forberedt på karantene-tiltak etter hjemkomst. Planlegger du å reise til utlandet, er det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldene reiserådene.

Vær også oppmerksom på at hvilke land som er «røde» og «grønne» fort kan endre seg. Personer som har reist til «røde» land blir ilagt karantene ved hjemkomst, og det er anbefalt at man bruker munnbind under hele hjemreisen.

Folkehelseinstituttet anbefaler at du ikke besøker helse- og omsorgsinstitusjoner de første ti dagene etter hjemkomst. Du kan også bli møtt av lokale smitteverntiltak, som at du nektes adgang til helse- og omsorgsinstitusjoner disse ti dagene. Kommunenes nettsider legger fortløpende ut informasjon om dette.

Innenlands fritidsreiser kan foretas uten karantene så lenge du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å selv bli smittet, skriver FHI på sine nettsider.

De generelle smittevernsrådene er i aller høyeste grad gjeldende også på fritidsreiser:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Når samfunnet nå åpnes opp for mer reise er det viktigere enn noen gang å huske at alle har et individuelt ansvar for å forhindre økt smitte!

Det er lurt å begrense antall destinasjoner – og unngå reiser hvor det legges opp til kontakt med et stort antall mennesker.

Sjansen for smittespredning er minst dersom du reiser sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede har vært i kontakt med på hjemstedet.

Sett deg til enhver tid inn i gjeldende smittevernsråd for kommunen du planlegger å besøke.

 

Risikogrupper og deres pårørende                            

For personer i risikogrupper gjelder de samme rådene som ellers. Følg med på FHIs nettsider for oppdatert informasjon om hvem som har økt risiko for smitte til enhver tid.

Ved lite smitte i samfunnet kan personer med lett forhøyet risiko i utgangspunktet reise som andre, men de må være ekstra oppmerksomme på de generelle smitteverntiltakene. Dette betyr i praksis at besteforeldre kan feriere sammen med sin familie.

For personer med klart forhøyet risiko, men med lite smitte i samfunnet – må hver og en gjøre en egen vurdering om du bør reise eller ikke, og eventuelt hvem du kan reise med.

Disse forholdene bør ifølge FHI vurderes:

  • Reisens varighet
  • Hvor tett vil du være på de du reiser med som du ikke ellers er i nærkontakt med? Hvor mange vil du reise med? Er det mulig med separate soverom og toalett?
  • Er det enkelt å reise hjem dersom noen i reisefølge blir syke?
  • Er det lett å få helsehjelp på reisen?

Hvis smitten i samfunnet øker igjen, bør også de med lett forhøyet risiko gjøre individuelle vurderinger før en eventuell fritidsreise. De i høyrisikogruppen vil i en slik situasjon frarådes reiser.

 

Bading og friluftsliv

Svømmeanlegg er pålagt smitteverntiltak og forsterket renhold etter gjenåpningen i sommer. I tråd med gjeldende forskrift har disse allerede svært strenge krav til renhold og hygienetiltak for å opprettholde normal drift.

Likeledes er det strenge krav til vannbehandling, noe som gir liten risiko for smitte via bassengvann. Det er derimot utfordrende å forhindre kontaktsmitte/dråpesmitte gjennom avstandsbegrensning og forsterket renhold i svømmeanlegg. Spesielt utsatte områder vil være i ankomstområder, garderober og dusjanlegg.

 

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  • Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til stede.
  • God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene).
  • Redusert kontakt mellom personer.

Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for koronasmittet fra badevannet. Men det er viktig å overholde de generelle hygiene- og avstandsrådene også her. Prøv å finne badesteder hvor det ikke er for mange andre.

Det samme gjelder andre utendørsaktiviteter som telttur, fottur, klatring, sykling, ridning og så videre.

Andre typer opplevelsesferier som eksempelvis camping eller gårdsferie kan gjennomføres så lenge man overholder de generelle smittevernsrådene.

 

Offentlig transport

Det kan være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand til andre når man benytter offentlig transport. Der samles ofte mange mennesker på samme sted og det er derfor anbefalt å redusere bruken av dette.

Personer som er i hjemmekarantene eller har hatt nærkontakt med en smittet person skal ikke reise med offentlig transport. Flere flyselskaper krever også at passasjerene bruker munnbind. 

Regjeringen fraråder alle unødvendige utenlandsreiser.

I den situasjonen som de fleste kommuner i Norge i dag befinner seg i, anbefaler ikke Folkehelseinstituttet munnbind brukt i befolkningen, men fraråder det heller ikke.

I en situasjon med økende smittepress anbefaler FHI munnbind ved trengsel på offentlig transport der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand.

Ikke alle personer kan, av medisinske og andre årsaker, bruke munnbind. Barn på 7.klassetrinn og yngre (under 12-13 år) anbefales ikke å bruke munnbind.

Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind da det kan hindre fri pust/frie luftveier.

FHI understreker at ved alle grader av smittepress, er det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst 1 meters avstand. Der det ikke er mulig, kan bruk av munnbind redusere risiko for smitte, men vil ikke kunne erstatte avstand som tiltak.

Her kan du lese mer om riktig bruk av munnbind.

 

Utenlandsreiser

Norske myndigheter fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.