Meny Gå til innhold

Mange dagtilbud, avlastningstilbud og varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser) ble stengt 12. mars, og mange personer opplevde å få kutt i tjenestetilbudene sine.

Helsedirektoratet sier at kommunene må gjøre individuelle vurderinger av den enkelte pasient eller brukers tjenestebehov, blant annet for omsorg, avlastningstiltak og assistanse i den perioden andre tilbud er stengt. Kommunene har plikt til å dekke individuelle behov som oppstår på grunn av stenging av andre tilbud.

Dersom du er ansatt i en VTA-bedrift og er usikker på om du skal tilbake på jobb, skal du følge arbeidsgivers instruks etter at arbeidsgiver har foretatt en risikovurdering av din situasjon.

Arbeidsmarkedstiltak

På grunn av smittefare skal arbeidsmarkedstiltakene leveres digitalt mellom 12. mars og 18. mai. Du må derfor ikke møte opp til tiltaket, og all kontakt må skje via nett eller telefon.