Meny Gå til innhold

Mange dagtilbud, avlastningstilbud og varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser) ble stengt 12. mars, og mange personer opplevde å få kutt i tjenestetilbudene sine.

Helsedirektoratet sier at kommunene må gjøre individuelle vurderinger av den enkelte pasient eller brukers tjenestebehov, blant annet for omsorg, avlastningstiltak og assistanse i den perioden andre tilbud er stengt. Kommunene har plikt til å dekke individuelle behov som oppstår på grunn av stenging av andre tilbud.

Dersom du er ansatt i en VTA-bedrift og er usikker på om du skal tilbake på jobb, skal du følge arbeidsgivers instruks etter at arbeidsgiver har foretatt en risikovurdering av din situasjon.

Arbeidsmarkedstiltak

 

Deltakere som har vært forhindret i å delta i tiltak på grunn av pandemien kan etter hvert begynne å møte opp igjen. Oppmøte skjer i dialog med tiltaksarrangøren din. Oppmøte og deltakelse i tiltak forutsetter at generelle råd om smittebegrensning kan overholdes.

Deltakelse på tiltakene vurderes også ut ifra lokale forhold og smitterisiko. Du får fortsatt penger hvis du og NAV har avtalt at du skal delta på tiltak, selv om du ikke får møtt i tiltaket under pandemien. Du svarer «JA» på spørsmål 2 på meldekortet og huker av de dagene du skulle ha vært i tiltak i denne perioden.  

Les mer om hva NAV krever av deg under pandemien her.