Meny Gå til innhold

Personer med cerebral parese som har nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, tilhører gruppen «høy risiko».  Risikogruppene har ikke større sannsynlighet for å bli smittet, men har høyere risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp av covid-19.

Folkehelseinstituttet (FHI) har nylig endret sin informasjon vedrørende cerebral parese som selvstendig risikofaktor for de over 18 år. På deres nettsider står det nå: «Flere studier tyder på at demens er en selvstendig risikofaktor for alvorlig forløp av covid-19. Det samme gjelder for hjerneslag, cerebral parese og enkelte motornevronsykdommer».

CP-foreningen har spurt lege Jacob Dag Berild ved Folkehelseinstiuttet hva som ligger i den nye formuleringen som kom i februar 2021.

– Vi forstår at dette kan oppfattes på flere måter. Vår intensjon har hele veien vært at det er personer med cerebral parese (CP) hvor tilstanden fører til nedsatt hostekraft eller lungefunksjon som skal tilbys vaksine, i prioriteringsgruppe 4 (i gruppen «nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom»), og ikke alle med cerebral parese, svarer han.

Berild opplyser at Folkehelseinstituttet også har diskutert covid-19 vaksinasjon av personer med CP med professor/spesialist i nevrologi.

– Risikoen for alvorlig forløp av covid-19 hos personer med CP avhenger av hvor alvorlig CP de har, deres immobilitet, reduserte lungefunksjon og hostekraft, om de lett får aspirasjon, om de har en genetisk tilstand som gir økt sykelighet, og så videre. Lettere grader av CP vil ikke utgjøre noen risiko i seg selv, sier han.

Alvorlighetsgrad GMFCS 3-5 får prioritet 4 i vaksinasjonskøen. Les mer om vaksinasjon her.

 

Folkehelseinstituttet opprettholder samtidig denne formuleringen:

«Alvorlig helsetilstand, uansett alder: nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS)».

Du kan lese mer om risikogrupper på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1#lett-eller-moderat-hoey-risiko

Barnelege og leder av CP-registeret i Norge Guro L. Andersen mener enkelte personer med CP kan tilhøre risikogrupper, men at det ikke skyldes CP-diagnosen alene.

– Uansett alder vil redusert hostekraft og eventuelle luftveisproblemer nok være viktigere risikofaktorer enn selve CP-diagnosen for de fleste, sier hun.

De fleste som blir smittet av koronaviruset, vil likevel få mild sykdom med lette luftveissymptomer som går over av seg selv. Dette gjelder også personer i risikogrupper. Den største risikofaktoren for alvorlig forløp av covid-19, ser ut til å være alder. Personer over 65 år har høyere risiko for et alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet, og risikoen øker med alderen. Alder er en selvstendig risikofaktor, og menn er mer utsatt enn kvinner. 

Risikofaktorer hos barn

Folkehelseinstituttet opplyser at barn og unge har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, selv ved kronisk underliggende sykdom.

De opplyser videre at barn og ungdom ser ut til å få mild sykdom, også barn med kroniske sykdommer. Ut fra et føre-var-prinsipp, er det likevel enkelte grupper som kan være mer sårbare og hvor det kan vurderes tilrettelagt undervisning i skoler/barnehager. For mer informasjon om disse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom, se:

Norsk barnelegeforening: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-barnelegeforening/veiledere/informasjon-veiledere-og-prosedyrer-for-barn-og-covid-19/

Råd og informasjon for barn og ungdom: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/