Meny Gå til innhold

Personer med cerebral parese som har nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, tilhører gruppen «moderat til høy risiko».  Risikogruppene har ikke større sannsynlighet for å bli smittet, men har høyere risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp av covid-19.

Cerebral parese (CP) er en nevrologisk tilstand med svært varierende alvorlighetsgrader. De med alvorligst grad av CP har ofte annen tilleggsproblematikk. Basert på den kunnskapen vi har i dag, er det alvorlighetsgraden av CP og om du har nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, som avgjør om du er i risikogruppen. Har du tidligere hatt alvorligere forløp enn vanlig ved vanlig influensasmitte, kan det også være et tegn på at du har forhøyet risiko.

De fleste som blir smittet av koronaviruset, vil likevel få mild sykdom med lette luftveissymptomer som går over av seg selv. Dette gjelder også personer i risikogrupper. Den største risikofaktoren for alvorlig forløp av covid-19, ser ut til å være alder. Personer over 65 år har høyere risiko for et alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet, og risikoen øker med alderen. Alder er en selvstendig risikofaktor, og menn er mer utsatt enn kvinner.

Har du i tillegg andre diagnoser, bør du undersøke om de medfører forhøyet risiko. Risikogruppene kan være ulike for voksne og barn. Dette kan du lese mer om her.

Grupper med moderat/høy risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Alder over 80 år. 
 • Beboer i sykehjem. 
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:
 • Hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • Sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40
 • Diabetes 
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt 
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Kronisk leversykdom 
 • Får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Alvorlig helsetilstand, uansett alder:  
 • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi). 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS) 
 • Medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • Blodsykdommer som gir immunsvikt
 • Organtransplantasjon
 • Hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
 • Betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon
 • Annet, vurdert av lege

Grupper med lett økt risiko ved covid-19:

 • Alder over 65 år (og særlig fra 70 år) 
 • Alder 50 – 65 år og én av følgende kroniske sykdommer: 
  • Hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • Sykelig overvekt (kroppsmasseindeks (KMI ≥ 35 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI ≥ 40 kg/m2)
  • Diabetes 
  • Kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • Kronisk leversykdom 
  • Får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko. 

FHI opplyser at enkelte alvorlige helsetilstander er tatt med i listen av et forsiktighetsprinsipp, selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger studier som angir risiko for alvorlig forløp for alle sykdommene. Vurderingen av hvilken gruppe en person tilhører, bør tas i samråd med behandlende lege, da det er en helhetsvurdering som avhenger av flere faktorer.

Det er i dag liten smittespredning i Norge. Ved økt smittespredning i samfunnet bør personer i risikogrupper leve mer tilbaketrukket.

Du finner råd og informasjon til risikogrupper og øvrig befolkning på nettsiden til FHI.

Her finner du FHI sine råd til risikogruppene.