Meny Gå til innhold

Personer med cerebral parese som har nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, tilhører gruppen «moderat til høy risiko».  Risikogruppene har ikke større sannsynlighet for å bli smittet, men har høyere risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp av covid-19.

Cerebral parese (CP) er en nevrologisk tilstand med svært varierende alvorlighetsgrader. De med alvorligst grad av CP har ofte annen tilleggsproblematikk. Basert på den kunnskapen vi har i dag, er det alvorlighetsgraden av CP og om du har nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, som avgjør om du er i risikogruppen. Har du tidligere hatt alvorligere forløp enn vanlig ved vanlig influensasmitte, kan det også være et tegn på at du har forhøyet risiko.

Enkelte personer med CP kan ha moderat/høy risiko ved smitte av koronaviruset, men ikke alle. Folkehelseinstituttet definerer denne risikogruppen slik:

«Alvorlig helsetilstand, uansett alder: nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS)».

Du kan lese mer om risikogrupper på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1#lett-eller-moderat-hoey-risiko

Barnelege og leder av CP-registeret i Norge Guro L. Andersen mener enkelte personer med CP kan tilhøre risikogrupper, men at det ikke skyldes CP-diagnosen alene.

– Uansett alder vil redusert hostekraft og eventuelle luftveisproblemer nok være viktigere risikofaktorer enn selve CP-diagnosen for de fleste, sier hun.

De fleste som blir smittet av koronaviruset, vil likevel få mild sykdom med lette luftveissymptomer som går over av seg selv. Dette gjelder også personer i risikogrupper. Den største risikofaktoren for alvorlig forløp av covid-19, ser ut til å være alder. Personer over 65 år har høyere risiko for et alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet, og risikoen øker med alderen. Alder er en selvstendig risikofaktor, og menn er mer utsatt enn kvinner.