Meny Gå til innhold
12 februar

Årsmøte i CP - foreningen Oslo og Akershus

Hvor: Berg gård Oslo Når: (20:00)

Velkommen til årsmøte 12.februar 2019 Kl 18.00 på Berg Gård

Vi inviterer våre medlemmer til årsmøte i fylkesavdelingen tirsdag 12. februar 2019 kl 18.00-20:00. Det blir i stua på Berg Gård, Bergsalleen 21, Oslo.

Årsberetning, regnskap, budsjett, revisjonsberetning samt innstilling fra valgkomiteen legges ut på www.cp.no på vår fylkesavdelingsside samt på vår Facebook-side senest en uke før årsmøtet. Ønsker du det tilsendt på mail eller pr post gi beskjed til Styreleder Trine Engdal på styreleder@cpoa.no eller send sms til 47750820.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende 1 uke før årsmøtet. Sendes til styreleder@cpoa.no

Påmelding til årsmøtet er ikke nødvendig. SAKSLISTE:
Sak 1    Konstituering
Sak 2    Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 3    Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 4    Godkjenne Årsberetning for 2018
Sak 5    Godkjenne Årsregnskapet for 2018
Sak 6    Godkjenne Budsjett 2019 og Årsplan for 2019
Sak 7    Innkomne saker
Sak 8    Valg

VELKOMMEN

Hilsen Styret i CP-foreningen Oslo og Akershus


 

Det er bare og møte opp, ikke noen påmelding.