Meny Gå til innhold

Metakromatisk leukodystrofi (MLD)

MLD er en alvorlig arvelig, fremadskridende sykdom som i hovedsak rammer nervesystemet. Diagnosegruppen ble innlemmet i CP-foreningen på 1980-tallet.

Metakromatisk leukodystrofi tilhører gruppen hvit substanssykdommer og deles inn i tre hovedformer etter når sykdommen inntreffer: Sen-infantil (1 til 2 årsalder), juvenil (fra 4 årsalder frem til pubertet) og adult form (etter pubertet).  

Sykdommen skyldes en genfeil som arves dersom begge foreldre er anleggsbærere. I tillegg til at MLD rammer nervesystemet, blir også andre organer som nyrer, binyrer, lever, galleblære og bukspyttskjertel påvirket.

Les mer om MLD på Frambu senter for sjeldne diagnoser sine hjemmesider.