Meny Gå til innhold

Likemannsarbeid

CP-foreningen satser mye på likemannsarbeid. Gjennom likemannsarbeidet skaper vi møteplasser for medlemmene våre for å dele erfaringer, gleder og sorger. Det er av stor verdi å møte andre i samme eller lignende situasjon.

Likemannsarbeid

Likemannsarbeid er ikke noe nytt og har vært viktig for CP-foreningen i mange år. De siste årene har vi likevel styrket likemannsarbeidet vårt. Det er flere grunner til det.
For det første er likemannsarbeid av stor betydning. Flere likemannsaktiviteter og møteplasser gir medlemmene våre flere muligheter til å snakke sammen og dele erfaringer. Dette er viktig, både for det enkelte medlem og for foreningen som en helhet.
For det andre stiller myndighetene (BUFDIR) strengere krav til oss. Regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner har blitt endret de siste årene, noe som innebærer at vi må systematisere arbeidet vårt bedre. Blant annet må vi innrapportere alle likemannsaktiviteter og likemenn til myndighetene.

 

Likemannsaktiviteter

I CP-foreningen skjer det mye spennende likemannsarbeid. Rundt om i landet, i fylkesavdelingene, arrangeres det en rekke likemannsaktiviteter; kurs, samtale- og aktivitetsgrupper.
Har du lyst engasjere deg og å delta på noe, så se gjerne på vår nettside om faste aktiviteter i fylkesavdelingene eller følg med på ditt fylkeslags kalender.
CP-foreningen sentralt arrangerer også likemannssamlinger, som blant annet Storsamlingen. Dette er vårt største medlemsarrangement som arrangeres i september hvert år. Her kan medlemmer velge mellom en rekke kurs tilpasset ulike målgrupper.

 

Likemenn

De som er ansvarlige for gjennomføringen av likemannsaktiviteter kalles likemenn.
I tillegg har vi opprettet en telefon- og kontakttjeneste i CP-foreningen. Pr. idag har vi 25 telefonkontakter. De har ulik erfaringsprofil og består av foreldre til barn med CP, voksne med CP og unge med CP. Ta gjerne kontakt med dem! Telefonkontaktene er klare til å snakke med deg.

 

Opplæring i likemannsarbeid

Vi har også styrket opplæringstilbudet vårt.
På nettsidene til CP-skolen vil du finne opplæringsheftet vårt om likemannsarbeid. I dette heftet finner du alt du trenger å vite om CP-foreningens likemannsarbeid.
I tillegg arrangerer vi jevnlige opplæringskurs, både for nye og erfarne likemenn.

 

Innrapporteringsplikt

Alle likemannsaktiviteter må innrapporteres til myndighetene. Dette er nødvendig for å kunne få tildelt driftstilskudd/statsstøtte). Det er CP-foreningen sentralt som har ansvar for selve innrapporteringen til myndighetene, men sekretariatet er avhengig av å få oversikt over hva som skjer av likemannsaktiviteter lokalt. Alle fylkesavdelinger må derfor rapportere inn hver enkelt aktivitet som er gjennomført. Dette kan enkelt gjøres ved å fylle ut dette innrapporteringsskjemaet og sende det til post@cp.no.

 

Likemannstilskudd til fylkesavdelingene

Fylkesavdelingene kan hvert år søke CP-foreningen nasjonalt om økonomisk støtte. Søknadsfristen varierer litt fra år til år, men blir annonsert i god tid. I 2018 var søknadsfristen den 20. april.

I 2018 ble det utlyst to tilskuddsordninger:
Retningslinjer og søknadsskjema for etablert ordning
Retningslinjer og søknadsskjema for ny ordning

Sentralstyret vedtok den økonomiske fordelingen for 2018 den 3. mai. Tilskuddene er utbetalt til fylkesavdelingene.