Meny Gå til innhold

CP-foreningen har fått midler av Stiftelsen Dam til å lage en filmkampanje som har fått navnet «De usynlige – CP som ingen ser». Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Filmkonsulentene.

I vår søkte vi etter deltakere i alderen 15–35 år, som har lett grad av CP (GMFCS grad 1-2). I sommer gjennomføres opptakene, og vi ser frem til lansering av kampanjen på vår Facebook-side på sensommeren/ tidlig høst.

Vi ønsker å nå ut til så mange som mulig med lett grad av CP, gi dem et styrket fellesskap og nødvendig informasjon – og for å klare det, trenger vi hjelp av de unge selv.

Et mål med prosjektet er å dele erfaringer og formidle informasjon med fokus på mestringsstrategier og løsninger – men ingen har alle svarene, og i arbeidet med prosjektet lærer vi av hverandre. I dette prosjektet retter vi fokuset mot usynlige eller lite synlige funksjonsnedsettelser. Deltakerne i prosjektet vil presenteres på denne siden, og det vil også bli mulig for andre å dele egne erfaringer, tanker og spørsmål gjennom prosjektperioden. Følg med på denne siden for oppdatert informasjon.

 

Bakgrunn for prosjektet

Blant alle barn og unge som har en fysisk funksjonsnedsettelse, er cerebral parese den aller største diagnosegruppen. De som har de letteste motoriske utfallene, utgjør rundt 70% av alle med en CP-diagnose. Skaden på hjernen er livsvarig og stabil, men vi vet at konsekvensene av den endres gjennom årenes løp.

Forverringen kan være både fysisk, kognitiv og psykisk. Det skjer også hos dem med lettest motorisk utfall, og gjerne i møtet med voksenlivets forventninger og krav. Det kan være endringer som muskelsmerter, slitenhet og ulike kognitive vansker. Dette kan få videre konsekvenser for utdanning, arbeidsliv og livskvalitet. Når en omsider ser behovet for å oppsøke spesialisthelsetjenesten får mange beskjed om at det er på høy tid.

Målet med dette prosjektet, som er en del av en større satsing på lett grad av CP, er at hver enkelt blir tatt på alvor og får den hjelpen de trenger, for å kunne leve et godt liv med CP.

Kontakt

Har du spørsmål om eller innspill til prosjektet? Send gjerne en e-post til prosjektleder Charlotte Åsland Larsen på e-post charlotte@cp.no.