Meny Gå til innhold
01 juni

Landsmøtet 2018

Hvor: Scandic Hotel Nidelven, Trondheim Når: ((3 dager)

Landsmøtet i 2018 arrangeres i Trondheim. Selve landsmøtet arrangeres lørdag og søndag, men delegatene inviteres til å komme fredag.

På denne siden vil vi legge ut informasjon som til en hver tid er tilgjengelig og relevant om landsmøtet i 2018:

 

Forberedende landsmøtearbeid

Det forberedende arbeidet til landsmøtet i 2018 er i gang og følgende komiteer har startet opp:

Komite for program og uttalelser
Sentralstyret vedtok den 1. desember mandat og sammensetning for komiteen. Dette kan du lese her.
Har du spørsmål eller innspill til komiteen kan Kristin Benestad kontaktes på post@cp.no eller 93062084.

Komite for vedtekter
Sentralstyret vedtok den 1. desember mandat og sammensetning for komiteen. Dette kan du lese her
Har du spørsmål eller innspill til komiteen kan Kristin Benestad kontaktes på post@cp.no eller 93062084.

Valgkomiteen
Valgkomiteen startet opp sitt arbeid i høst og har du spørsmål eller innspill til komiteen kan du kontakte Marthe Risan på marthe.risan@gmail.com eller 48055981.
Brevet som er sendt til fylkesavdelingene med oppfordring om å sende inn forslag på kandidater kan du lese her.

 

Viktige frister og datoer

Alle komiteene vil gjerne ha innspill.
Her er en oversikt over viktige datoer og innspillsfrister og en beskrivelse av hvordan de ulike sakene behandles.

10. desember - 30. januar.

1. innspillsrunde (program og vedtekter)
Fylkesavdelingene og medlemmer inviteres til å komme med innspill både til komiteen for program og uttalelser og komiteen for vedtekter.
Hva er de viktige sakene som komiteene bør diskutere og prioritere? 
10. mars -
20 april 
2. innspillsrunde (program og vedtekter)
Fylkesavdelingene inviteres til å komme med innspill til programkomiteens utkast til program og til vedtektskomiteens utkast til vedtektsendringer.
Hvilke endringer og tillegg bør meldes inn til komiteene? 
20. april Frister for fylkesavdelingene til å melde inn:
a) egne saker
b) forslag/endringsforslag til programkomiteen og deres utkast til program.
c) forslag/endringsforslag til vedtektskomiteen og deres utkast til vedtektsendringer.
d) forslag på kandidater til sentralstyret til valgkomiteen.
e) navn på alle delegater, eventuelt observatører som skal delta.
3. mai Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet
10. mai

Alle sakspapirer sendes til delegatene/gjøres tilgjengelig på nett.

På landsmøtet er det ikke mulig å foreslås nye saker, men delegater har mulighet til å fremme endringsforslag til sakene som er referert i sakspapirene.
Fristen for endringsforslag settes av dirigentene på selve landsmøtet og alle forslag må leveres skriftlig.
Alle skriftlige endringsforslag vil bli behandlet av landsmøtet.

 Delegatfordeling

Her finner en oppdatert delegatfordeling mellom fylkesavdelingene, basert på medlemstall fra 31.12.17
Delegatfordeling


Sakspapirer

Her vil fortløpende legge ut sakspapirer:
Innkalling

Praktiske opplysninger 

Vi legger opp til elektronisk påmelding/innmelding av delegater. Den vil være klar innen 1. mars 2018.