Meny Gå til innhold
15 august

Skoledebatt i Arendalsuka

Hvor: Mør Biffhus, 1. etasje,Nedre Tyholmsvei 2 4801 Arendal Når: (1,5 time)

Velkommen til debatt i Arendalsuka, der temaet er elever med funksjonsnedsettelser i grunnskolen. Hva er status i dag? Hva skal til for at skolen kan bli mer inkluderende og at spesialundervisning prioriteres høyere? Bli med på debatten!

Program


Kl. 11.30 Velkommen, servering av mat og drikke!

Kl. 11.50 Barneombudet v/ seniorrådgiver fag Morten
Hendis innleder med utgangspunkt i fagrapporten
«Uten mål og mening?». Temaet er spesialundervisning.
Hva er status i dag og forslag til
forbedringer.

Kl. 12.00 CP-foreningen v/ generalsekretær Eva Buschmann
presenterer foreningens tall og erfaringer. Hvordan
er skolesituasjonen for barn med CP? Hvilke
utfordringer møter barn og foreldre?


Kl. 12.05 FFO v/generalsekretær Lilly Ann Elvestad innleder
med utgangspunkt i den kommende helhetlige
planen for funksjonshemmede. Hva bør prioriteres
i skoledelen?


Kl. 12.10 Paneldebatt med følgende politiske
representanter:
Truls Wickholm, stortingsrepresentant for AP
Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV
Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant for H
Lill Harriet Sandaune, stortingsrepresentant for FrP
Anders Tyvand, stortingsrepresentant for KrF
Debattleder: Stein Kåre Kristiansen

Kontaktperson

Spørsmål kan rettes Kristin Benestad, rådgiver i CPforeningen,
telefon: 930 62 084 / e-post: kristin@cp.no