Meny Gå til innhold

Interessepolitisk skolekampanje 2017

Vårt mål er at alle barn med CP skal få en skolegang tilpasset sine behov og ferdigheter, både faglig og sosialt. Derfor er skole vår viktigste prioritering frem mot stortingsvalget i 2017, og vi trenger din hjelp!

SKOLE: CP-foreningen prioriterer skole frem mot stortingsvalget høsten 2017. FOTO: WANDA NATALIE NORDSTRØM

Barn med CP er like forskjellige som alle andre barn. Noen har store fysiske utfordringer, andre har betydelige kognitive vansker, noen har begge deler, mens andre igjen, knapt har utfordringer overhodet.

Det som imidlertid er felles for mange barn med CP, er at de har det vanskelig på skolen. Det kan handle om manglende fysisk tilrettelegging, om for dårlig spesialundervisning, om ufaglært personale, om utestenging, om mobbing og en rekke andre ting. 

Rettigheter innfris ikke 

Slik skal det ikke være. Alle barn har ifølge opplæringsloven rett på tilpasset opplæring i grunnskolen.Elever som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett på spesialundervisning.

Dessverre ser vi altfor ofte at rettigheter ikke blir innfridd, og nettopp derfor vil CP-foreningen prioritere skole frem mot stortingsvalget høsten 2017. Vårt mål er å påvirke politikere og myndigheter slik at alle barn med CP blir inkludert i skolen og får en opplæring som er tilpasset deres behov.

Til den jobben trenger vi din hjelp! Har du erfaringer på dette området – enten positive eller negative – vil vi gjerne høre fra deg.

Dine innspill og erfaringer er nyttige når vi skal utforme krav, og utfordre stortingspolitikerne og de politiske partiene i forkant av valget i september.   

Dette ønsker vi innspill på

  • Kvaliteten på spesialundervisningen. Hva fungerer? Hva fungerer ikke?
  • Hvordan blir barn med CP vurdert i skolen?  Blir de overvurdert eller undervurdert?
  • Hvordan behandles barn med CP eller liknende funksjonsnedsettelser i skolen? Blir de utsatt for diskriminering? 
  • Hvordan følger skolen opp behovet for alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK) for de barna som trenger det?

Send dine innspill til post@cp.no. Alle tilbakemeldinger behandles anonymt.