Meny Gå til innhold

Her finner du en oversikt over rettigheter knyttet til temaene sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), dagpenger, uføretrygd. Oversikten skal oppdateres jevnlig i løpet av 2016.

Hva har jeg rett på?

Dersom du blir sykmeldt, kan du ha rett til oppfølging og sykepenger i en periode.

Dersom sykepengeperioden er utløpt, og du fortsatt har behov for medisinsk behandling, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) i en periode.

Dersom du har redusert arbeidsevne, men har en viss mulighet til å komme i arbeid, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger i en periode.  

Er du arbeidsledig, kan du ha rett til dagpenger.

Om du har reduserte muligheter for å forsørge deg selv gjennom lønnsarbeid, kan du ha rett til uføretrygd, helt eller gradert.

Hvor får jeg hjelp?

I sykmeldingsperioden har lege, arbeidsgiver og NAV et oppfølgingsansvar. Har du en arbeidsgiver, vil arbeidsgiver utbetale deg lønn i sykepengeperioden. Dersom du ikke har en arbeidsgiver, er det NAV som utbetaler deg sykepenger.

Trenger du inntektssikring mens du er i behandling eller prøver å komme i arbeid, kan du kontakte NAV.

Hvordan går jeg fram?

For å få sykmelding som gir rett til sykepenger, kan du kontakte fastlegen.

Du søker om AAP, dagpenger og uføretrygd til NAV. Du kan levere søknad elektronisk, ved å registrere deg på NAVs nettsider